Справа про реорганізацію чернівецьких книгарень знову в суді, але тепер у Києві

Справа про реорганізацію чернівецьких книгарень знову в суді, але тепер у Києві

11.01.2013, 14:35

Тепер зрозуміло, чому танком пруть на книгарні!!! Немає часу. Невже чільникам ОДА не соромно так поводитися з книгарнями? З керівниками книгарень? Невже правду кажуть злі язики, що хтось взяв хабаря за приміщення і мусить його відробити?

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28465537

 ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44     тел. 284-18-98

___________________________________________________________________________________

УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

08.01.13 Справа № 910/357/13.

Суддя Котков О.В., розглянувши позовну заяву  Обласне комунальне торговельне підприємство "Наука"  Обласне комунальне торговельне підприємство "Технічна книга"  Обласне комунальне торговельне підприємство "Лучаферул"  Обласне комунальне торговельне підприємство "Букініст"

до   Чернівецька обласна рада

про визнання незаконними та скасування окремих положень рішення

ВСТАНОВИВ:

11 грудня 2012 року до канцелярії Господарського суду Чернівецької області від Обласного комунального торговельного підприємства «Наука»(позивач-1), Обласного комунального торговельного підприємства «Технічна книга»(позивач-2), Обласного комунального торговельного підприємства «Лучаферул»(позивач-3), Обласного комунального торговельного підприємства «Букініст»(позивач-4) на розгляд суду надійшла позовна заява б/н б/д до Чернівецької обласної ради (відповідач) в якій викладені позовні вимоги про визнання частково незаконним та скасування частково рішення X сесії Чернівецької обласної ради VI скликання № 76-10/12 від 31.05.2012р., а саме пункт 1 рішення в частині: реорганізувати комунальне торговельне підприємство «Українська книга», обласне комунальне торговельне підприємство «Технічна книга», державне комунальне торговельне підприємство книжковий комісійний магазин «Букініст», обласне комунальне торговельне підприємство «Наука», обласне комунальне торговельне підприємство «Лучаферул», державне комунальне торговельне підприємство «Здоров'я», державне комунальне торговельне підприємство «Каменяр», комунальне підприємство «Магазин навчально-наочного приладдя» шляхом злиття в обласне комунальне підприємство «Буковинська книга».

Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 26.12.2012р. у справі                      № 5027/921/2012 позовні матеріали б/н б/д були передані за територіальною підсудністю до Господарського суду міста Києва, які надійшли до канцелярії відповідного суду 03.01.2013р.

Відповідно до частини першої статті 27 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

Так, дослідивши викладені позивачем в позовній заяві обставини та матеріали справи в цілому, з огляду на надане суду право на залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1. Комунальне торговельне підприємство «Українська книга»;

2. Обласне комунальне торговельне підприємство «Художня книга»;

3. Державне комунальне торговельне підприємство «Здоров'я»;

4. Державне комунальне торговельне підприємство «Каменяр»;

5. Комунальне підприємство «Магазин навчально-наочного приладдя»;

6. Обласне комунальне підприємство «Буковинська книга».

Керуючись ст.ст. 27646586 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

СУДДЯ УХВАЛИВ:

1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Залучити до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1. Комунальне торговельне підприємство «Українська книга»; 2. Обласне комунальне торговельне підприємство «Художня книга»; 3. Державне комунальне торговельне підприємство «Здоров'я»; 4. Державне комунальне торговельне підприємство «Каменяр»; 5. Комунальне підприємство «Магазин навчально-наочного приладдя»; 6. Обласне комунальне підприємство «Буковинська книга».

3. Розгляд справи призначити на  05.02.13  о 12:45 год.

4. Викликати в судове засідання уповноважених представників учасників судового процесу. Явку позивачів та відповідача в судове засідання визнати обов'язковою. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал №  6 .

5. Зобов'язати позивачів надати суду:

- на підтвердження статусу юридичної особи відповідача Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (на час звернення до суду), у випадку іншої адреси відповідача -направити копію позовної заяви з додатками на його юридичну адресу, докази чого надати в судове засідання - 05.02.2013р.;

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, нема справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;

- власні установчі документи.

6. Зобов'язати відповідача надати суду: відзив на позов, докази на підтвердження відповідних заперечень; власні установчі документи; довідку про знаходження в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців; довідку про власні банківські рахунки.

7. Зобов'язати позивачів надіслати на юридичні адреси третіх осіб позовну заяву          б/н б/д та додані до неї документи, докази чого надати в судове засідання - 05.02.2013р.

8. Запропонувати третім особам надати до суду письмові пояснення щодо викладених в позовній заяві б/н б/д обставин.

9. Витребувані документи подати через відділ діловодства Господарського суду              міста Києва у строк до 03.02.2013р.

10. Поставити до відома учасників судового процесу, що копії процесуальних документів надсилаються лише тим особам, які не були присутні у судовому засіданні. Водночас ці сторони, прокурор, треті особи (які були присутні в судовому засіданні) мають право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України знайомитись з відповідними процесуальними актами, знімати з них копії, а також заявляти клопотання про видачу їм належно засвідчених копій судових рішень (ст. 87 Господарського процесуального кодексу України, п. 3.18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011р. «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», п. 1.13 рішення зборів суддів Вищого господарського суду України № 4 від 04.08.2010р.).

Попередити позивачів, що при ухиленні від виконання вимог суду, невиконання вимог ухвали та участі в судовому засіданні відповідно до п. 5ст. 81 Господарського процесуального кодексу України позов може бути залишено без розгляду, а також про можливе стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом.

Попередити відповідача, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі в судовому засіданні справа може бути розглянута відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України за наявними в ній матеріалами.

У випадку неможливості з'явитись в судове засідання сторонам подати відповідне повідомлення про можливість розгляду справи за відсутності представника. Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час з'явлення представника до суду для ознайомлення з матеріалами справи.

Суддя  О.В. Котков

1